Чому для освітніх установ Сарненщини потрібне стратегування?

28 січня 2021 року з використанням методики, досвіду і матеріалів Фундації імені князів-благодійників Острозьких Руслан Краплич провів курс зі стратегічного планування для 52 керівників загальноосвітніх та дошкільних  навчальних закладів Сарненської ОТГ, організований, в рамках партнерства з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (РОІППО), Кафедрою філософії, економіки та менеджменту освіти.

В ході 7 годин занять учасники:

  • розібралися у підходах до стратегічного планування; обговорили Цінності, цільові групи Клієнтів, Споживачів, Бенефіціантів, Партнерів закладів освіти;
  • визначили перелік існуючих і додаткових Продуктів (послуг), які можуть надаватися кожній із цільових груп із врахування вигод та корсисності для них самих, громади і суспільства;
  •  запропонували варіанти формулювання Місії, що підкреслюють унікальність кожної з освітніх установ;
  • оволоділи техніками формулювання Візії (бачення майбутнього із залученням працівників, ключових партнерів і споживачів освітніх послуг) на далеко строкову й найближчу перспективу з врахуванням потреб у Людських, Матеріальних, Технічних, Інформаційних, Фінансових ресурсів, які призведуть до проривних  Досягнень і визначених Перспектив розвитку;
  • склали SWOT-аналіз (Сильні та Слабкі сторони свої діяльності, Можливості та Загрози, що виникають у зовнішньому оточенні освітніх установ) і визначили стратегії своїх наступних дій (ймовірні сценарії та дорожні карти);
  • поставили стратегічні Мети і Завдання;
  • обрали прийнятні, для своїх освітніх установ,  системи Операційного планування, проектного менеджменту та бізнес планування.

Отримані інформація, знання, вміння, навички переконання та роздаткові матеріали (конспект занять) дозволять учасникам у своїх освітніх установах організувати сесії стратегічного планування, реалізація яких приведе до підвищення якості освіти дітей, а також сприятиме розвитку громад завдяки залученню її найактивніших представників у процеси безперервної освіти. 

Відзначаючи високий рівень проведення навчання зі стратегування, учасники висловили побажання отримати додаткові консультації  в процесі створення стратегічних планів своїх освітніх установ та додаткові навчання з фінансового менеджменту та фінансової грамотності, що їх можуть організувати РОІППО та Фундація імені князів-благодійників Острозьких.