Як ініціювати проект, програму, благодійну подію?

Ініціатором проекту, програми чи подій, які виконуються чи підтримуються Фундацією імені князів-благодійників Острозьких можуть ініціативні групи громадян,органи самоорганізації громадян,  громадські чи благодійні організації, засоби масової інформації, комунальні освітні, мистецькі, культурологічні, медичні заклади, приватні підприємці, трудові колективи установ і організацій різних форм власності та профспілкові організації, комерційні інституції та бізнес-корпорації, волонтери, працівники , члени експертних груп та Ради директорів Фундації імені князів-благодійників Острозьких, донорські інституції та програми міжнародної технічної допомоги для України.

Ініціатори створюють  проектну групу  у складі 5-9 осіб, що здійснює опис плану підготовки та виконання подій, проектів та програм.  

Якщо ви, разом з іншими членами ініціативної групи хочете зробити добру справу для людини, громади, суспільства – ви можете не вміти готувати план виконання події, проект програму – але  вашого бажання достатньо, щоб отримати консультації чи\та навчання, які допоможуть вам зробити ваші події, проекти, програми такими, які варто реалізувати.

Подія

Спланована групою ініціаторів та виконана виконавцями діяльність за календарним планом, в ході якої потребуючі особи чи громади отримують необхідну допомогу чи підтримку і результати якої оприлюднюються за допомогою різних каналів інформування  для різних груп зацікавлених сторін.

Проект

Це документ, який детально описує проблему, що потребує вирішення для чітко окресленої групи громадян і території, має поставлену мету, (вирішення проблеми за  визначений час, як правило в межах 12 місяців) , календарний план дій та методів їх виконання, опис кількісних та якісних результатів і бюджет (раціональний та ощадний розрахунок витрат, необхідних для виконання плану, спрямованого на вирішення проблеми).

Програма

Є документом, який передбачає довгострокову діяльність, спрямовану на вирішення значимої для громад і груп громадян проблеми шляхом виконання кількох, пов’язаних темою програми, проектів та подій, які періодично повторюються.

Підготовлений  ініціативною\експертною групою план події, проект, програма підписується усіма членами експертної групи (авторським колективом) із персональними резюме (СV)  та зазначенням контактів кожного з експертів (авторів) просимо направляти до Фундації імені князів-благодійників Острозьких електронною поштою: pbofrv@gmail.com   та\або  на а\с 114 м. Рівне.

Отримані плани проведення подій, проекти, програми розглядаються відповідальним працівником, експертом або членом Ради директорів Фундації імені князів-благодійників Острозьких. Розглянуті документи (плани подій, проекти, програми, заяви, листи) – не повертаються та не рецензуються. Відсутність відповіді від Фундації імені князів-благодійників Острозьких може означати відмову від співпраці у виконанні події, проекту, програми.

У разі зацікавлення подією, проектом, програмою, представник Фундації імені князів-благодійників Острозьких веде переговори щодо можливості спільного виконання або залучення ресурсів, необхідних для виконання запропонованих подій, проектів, програм.

Початок роботи над виконанням  чи залучення ресурсів, необхідних для виконання , подій, проектів, програм закріплюються угодою або протоколом між ініціаторами (які призначають керівника проекту\програми) та Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, яка закріплює підписані протокол чи угоду печаткою. Обов’язковим додатком до протоколу чи угоди про співпрацю є план події, проект, програма, а також плани залучення ресурсів і база даних про волонтерів, працівників, які залучатимуть ресурси, необхідні для виконання  події, проекту, програми.

База даних подій, проектів, програм та персональних резюме експертів-виконавців протягом не менш 5 років зберігається у бухгалтерії  Фундації імені князів-благодійників Острозьких, яка є відповідальною за збереження архіву.