Як запропонувати свій соціальний бізнес-план (ідею соціального підприємництва)?

Самозайняті особи та підприємці, кооперативи а також групи підприємливих особистостей, а також керівники закладів культури, мистецтва, музейних, освітніх, медичних й інших установ (за наявності  підтверджуючих документів про делеговані місцевим самоврядуванням повноважень на здійснення самостійної господарської чи самоокупної діяльності), можуть отримати від Фундації імені князів-благодійників Острозьких фінансову підтримку для реалізації соціального бізнес-плану та заснування соціального підприємства чи кооперативу.  

Ініціатори соціального підприємництва створюють  команду соціальних підпримців у складі 3-7 осіб, що здійснює бізнес-планування організовують роботу соціального підприємства\кооперативу.

Соціальний бізнес-план – є документом, який передбачає опис груп споживачів з кількісною оцінкою потреб, які мають бути забезпечені шляхом створення (вдосконалення) продукту (товару чи послуги), який створюється за участі груп споживачів, систему просування продукту для споживачів і дистрибуції на чітко визначеному ринку. А також календарний план виконання соціального бізнес-плану (опис усіх процесів і результатів) та руху фінансових потоків (витрат і доходів).

 

Якщо ви, разом з  членами своєї команди почали створювати та реалізувати товари чи послуги, залучаючи соціально-вразливі групи – ви можете не вміти готувати бізнес-план,  але ви можете отримати консультації, навчання та ментора, які допоможуть вам зробити бізнес-план більш досконалим і ясним для виконання.

Підготовлений  командою соціальних підприємців соціальний бізнес-план, який  підписується усіма членами команди (авторським колективом) із персональними резюме (СV)  та зазначенням контактів кожного з соціальних підприємців (авторів) направляйте до Фундації імені князів-благодійників Острозьких електронною поштою: pbofrv@gmail.com   та\або  на а\с 114 м. Рівне.

Отримані соціальні бізнес-плани розглядаються відповідальним працівником, експертом або членом Ради директорів Фундації імені князів-благодійників Острозьких. Розглянуті документи (соціальні бізнес-плани, заяви, листи) – не повертаються та не рецензуються. Відсутність відповіді від Фундації імені князів-благодійників Острозьких може означати відмову від підтримки соціального підприємства\кооперативу.

У разі зацікавлення соціальним бізнес-планом, представник Фундації імені князів-благодійників Острозьких веде переговори щодо можливості спільного виконання та\або залучення ресурсів (інвестицій), необхідних для виконання запропонованих соціальних бізнес-планів.

Перед наданням підтримки з боку Фундації імені князів-благодійників Острозьких на виконання соціального бізнес-плану, задля започаткування і розвитку соціального підприємства\кооперативу Фундація імені князів-благодійників Острозьких запрошує ментора, який здійснює остаточну експертизу соціального бізнес-плану. А  також супроводжує його виконання до моменту отримання планових прибутків, розподіл яких спрямовується на: забезпечення поворотності благодійної допомоги, наданої Фундацією Острозьких для стартового етапу реалізації соціального бізнес-плану, розширення кола споживачів і ринків соціальних продуктів,  добробут груп споживачів, які є вразливою групою, та добробуту громад.

Зазвичай розмір поворотної благодійної допомоги для стартового етапу роботи соціального підприємства\кооперативу, що надається Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, становить до 200 000 грн. на рік.  

Початок роботи над виконанням  чи залучення ресурсів, необхідних для роботи соціального підприємства\кооперативу за соціальним бізнес-планом, закріплюються угодою між командою соціальних підприємців-виконавців  (які призначають керівника) та Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, яка закріплює підписану угоду печаткою. Обов’язковим додатком до протоколу чи угоди про співпрацю є соціальний бізнес-план, а також бази даних, супровідні й технічні документи, необхідні для виконання соціального бізнес-плану.

База даних соціальних бізнес-планів і соціальних підприємств\кооперативів та персональних резюме соціальних підприємців-виконавців і менторів протягом не менш 5 років зберігається у бухгалтерії  Фундації імені князів-благодійників Острозьких, яка є відповідальною за збереження архіву.