В чому унікальність інтеграційного методу виготовлення та ділення Хлібу?

Переглянути презентацію проекту “Ділимося хлібом”.

В рамках проєкту «Ділимося Хлібом», що з 2022 року виконується Фундацією імені князів-благодійників Острозьких за підтримки Global Fund for Community Foundations (GFCF) було розроблено й опубліковано «Інструкцію для фасилітаторів».

Це є посібник з організації та проведення інтеграційних сесій спільного, з вимушеними переселенцями та людьми з інвалідністю, виготовлення та ділення Хлібу з приймаючою громадою.

Автор посібника (інструкції) Руслан Краплич повідомляє, що в основу видання увійшов досвід проведення 12 сесій з дорослими та 8 сесіями з учасниками-дітьми, в ході яких здійснено виготовлення та ділення Хлібу з приймаючими громадами сіл Білої Криниці, Рисвянки, Привільного, Івання, Малі Сади, міст Дубна, Костополя та Рівного.

Свій експертний висновок на інтеграційну методику спільного виготовлення та ділення Хлібу дав доктор психологічних наук, професор, зав.кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського Державного Гуманітарного Університету Ямницький В.М. 

Зокрема, у висновку експерта зазначається:

Соціальна ініціатива «Ділимося хлібом» використовує комплексний соціально-психологічний вплив на ВПО дорослого та дитячого віку, що внаслідок військової агресії РФ опинилися у безпечних областях країни та гостро потребують адаптації до нового середовища, ресоціалізації та інтеграції до складу нових територіальних громад. У випадку, коли серед ВПО є особи з особливими потребами або інвалідністю, можна говорити про потребу в їх інклюзії до суспільного життя.

Серед провідних чинників комплексного соціально-психологічного впливу означеної ініціативи на особистість відзначимо:

1) звернення до глибинно-символічного рівня активності психіки (хліб як універсальна загальнолюдська та християнська цінність; ділитися хлібом як прояв доброї волі та спосіб встановлення зв’язку, допомоги іншим);

2) використання механізмів групової форми взаємодії (навіювання, віддзеркалення, отримання зворотного зв’язку, зменшення захистів та полегшення саморозкриття в ході спільних переживань тощо);

3) спрямованість впливу (використання допомоги фасилітаторів; включеність кожного учасника до активної взаємодії);

4) актуалізація матеріалу афективно-насиченого травматичного досвіду, що потребує опрацювання (можливість виразити почуття, поділитися з групою, пережити катарсис тощо);

5) використання елементів арт-терапевтичних методів (малювання та презентація себе в особливостях малюнку);

6) включення в предметне середовище взаємодії на основі контакту з натуральними природними об’єктами (мука, вода, сіль та ін.) та процесами (приготування як контакт продукту з вогнем);

7) включення в предментно-маніпуляційну (виготовлення) та інтерактивно-комунікативну діяльність (доставка та передача готового продукту).

Зважаючи на це, можна стверджувати, що соціальна ініціатива «Ділимося хлібом» містить елементи визнаних наукових підходів;

  • органічно поєднує в собі організаційно-методичні засади методу проектів, соціально-психологічного тренінгу, методів арт-терапії, групової психотерапії та психокорекції;
  • та може бути рекомендована як оригінальний комплексний соціально-психологічний інструмент ресоціалізації та інтеграції ВПО до територіальних громад.

Фундація імені князів-благодійників Острозьких, команда проєкту «Ділимося Хлібом», та всі його учасники висловлюють щиру подяку Глобальному Фонду для фондів громад (м. Йоханнесбург, ПАР), Стріт Чайлд (Велика Британія ), Костів Асосіейтет (США), Нова Юкрейн, волонтерам і підприємцям, а також керівникам, активістам громад, кав’ярень і ресторанів, шкіл і дитячих садків, волонтерських і молодіжних центрів, де ми проводимо сесії спільного випікання та ділення Хлібу.


Щиро дякуємо вам за допомогу в інтеграції вимушених переселенців, людей з інвалідністю, звільнених у запас військових, інших груп у їх включенні у суспільне й економічне життя громади.